• ../ImgThumblnails/DrBlue.jpg
  • ../ImgThumblnails/Ve3.jpg
  • ../ImgThumblnails/Venom2.jpg
  • ../ImgThumblnails/usa.jpg

VENOM 10 ml

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: BRECO-USA
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


 

រូបភាពពាក់ព័ន្ធSản phẩm mới của Dr Blue/Breco

New Amazing Stimulant ! Improved and Superiority Formula !! If you like Red Viper, You will LOVE VENOM 

Full Dosage and instruction is on the box. 

Chất kích thích kỳ diệu mới ! Công thức đã được cải thiện và tuyệt hảo !! Nếu bạn đã thích Red Viper thì bạn sẽ yêu thích VENOM thôi .

Liều sử dụng và hướng dẫn đầy đủ  trên vỏ hộp thuốc .

របៀបប្រើប្រាស់និងសេចក្តីណែនាំពេញលេញនៅលើប្រអប់ថ្នាំ​