• ../ImgThumblnails/A27.png
  • ../ImgThumblnails/in100.png
  • ../ImgThumblnails/000.jpg

INSULATOR 30 capsules ,100 capsules

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: WOOD-ENTERPRISES , USA
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


Image result for insulator wood enterprisesInjury to the blood vessels and bleeding can induce collapse of the circulatory system, which is commonly referred to as shock. These capsules provide essential ingredients to promote strength of the vascular system and increase blood clotting capabilities, thus reducing internal hemorrhaging and the risk of shock. All this, and no side effects too, make this a highly effective nutritional supplement.

Give one capsule each day the three days before competition. Great for all types of shows. 

Tổn thương mạch máu và chảy máu có thể gây ra sự sụp đổ của hệ thống tuần hoàn, thường được gọi là sốc. Những viên nang này cung cấp các thành phần thiết yếu để thúc đẩy sự bền vững của hệ thống mạch máu và tăng khả năng đông máu, do đó làm giảm xuất huyết nội (xuất huyết bên trong mà chúng ta không thấy ) và nguy cơ bị sốc. Vậy thuốc nầy là chất bổ sung dinh dưỡng có hiệu quả cao nhưng lại không có tác dụng phụ có hại .

 
Cho 1viên/ngày trong 3 ngày trước khi thi đấu.