• ../ImgThumblnails/1b.jpg
  • ../ImgThumblnails/Combatizer3.jpg
  • ../ImgThumblnails/X64.jpg

COMBATIZER 100v-TAIWAN

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: TAIWAN
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


CATEGORY    CHỦNG LOẠI
  The fighting power source for fighting cocks     Nguồn sức mạnh chiến đấu cho chiến kê
□BENEFITS       LỢI ÍCH
 
  • Enforce digestive system function.                                          Tăng cường chức năng hệ thống tiêu hóa.
  • Strengthen Tendon and improve endurance.                           Nuôi dưỡng gân cơ và cải thiện sức bền.
  • Hepatonics and Hernatonics.                                                   Giúp cho hệ gan mật hoạt động tốt
  • Strengthen Osteosis and enlighten appearance.                     Củng cố hệ khung xương cũng như tăng vẻ hùng dũng cho chiến kê
□INGREDIENTS       THÀNH PHẦN
 

Each table (500mg) contains: Mỗi viên chứa :

Panax Gingseng Ext, Atractylis Alba Ext, Poria Cocos Ext, Astrogalus Henrycolic Ext, Glvcvrrhiza Globra Ext, Spirulina, Ferric citrate, Vitamin B12, Pearl Powder

 

□DIRECTION           HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG
 

For fighting cocks:                                                                                          Đối với chiến kê :

  1. 1 to 2 tablets each time, 3 times per week during the growing period.  1/ 1-2 viên mỗi lần ,cho 3 lần /tuần trong suốt thời gian gà cần phát triển
  2. 2 tablets each time daily for two weeks prior to the fighting game.        2/ 2 viên /ngày trong 2 tuần trước khi xung trận 
 
COMBATIZER- Dành cho Mexico và các quốc gia khác nói tiếng Tây Ban Nha
 
CATAGORIA
  La fuente de poder de combate para los gallos de pelea.
 
BENEFICIOS
Hacer cumplir la función del sistema digestivo.
Fortalecer el tendón y mejorar la resistencia.
Hepatónicos y hernatónicos.
Fortalece la osteosis y aclara la apariencia.
 
INGREDIENTES
  Cada tabla (500mg) contiene:
Panax Gingseng Ext, Atractylis Alba Ext, Poria Cocos Ext, Astrogalus Henrycolic Ext, Glvcvrrhiza Globra Ext, Spirulina, Citrato férrico, Vitamina B12, Polvo de perla
 
DIRECCIÓN
 
Para gallos de pelea:
 
1 a 2 tabletas cada vez, 3 veces por semana durante el período de crecimiento.
2 tabletas cada vez al día durante dos semanas antes del juego de lucha.