• ../ImgThumblnails/A10.jpg
  • ../ImgThumblnails/A6.jpg
  • ../ImgThumblnails/A21.jpg
  • ../ImgThumblnails/A24.jpg
  • ../ImgThumblnails/testo3.png
  • ../ImgThumblnails/Testo.jpg

ANABOLIC GROUP - Nhóm Đồng Hóa

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: ---
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


Therapeutic action: promotes growth and reconstruction of general conditions. It acts mainly in bone, muscle, cartilage and tendon tissue. There are increases in appetite, weight, strength and vitality. It has been demonstrated to have positive effects on nitrogen balance - because of inducement of protein synthesis -. Retention of potassium, zinc, phosphate, magnesium, calcium, sodium and water are also produced. It resists the catabolic effects of gluco-corticoids. Anabolic agent stimulates erythropoiesis.

Tác động trị liệu: thúc đẩy tăng trưởng và tái cấu trúc các mô. Nó tác dụng chủ yếu trong xương, cơ, sụn và mô gân. Nó kích thích thèm ăn,tăng trọng,tăng cường sức mạnh và đã được chứng minh là có tác động tích cực đến sự cân bằng nitơ - vì sự kích thích tổng hợp protein .Sự giữ lại kali, kẽm, phosphate, magiê, canxi, natri và nước cũng được tạo ra . Nó chống lại tác dụng dị hóa của gluco-corticoids. Tác nhân đồng hóa nầy cũng kích thích tạo ra hồng cầu.