• ../ImgThumblnails/B126000.jpg
  • ../ImgThumblnails/sup.jpg
  • ../ImgThumblnails/X50.jpg
  • ../ImgThumblnails/00.jpg
  • ../ImgThumblnails/0.jpg

VITAMINA B12 6000+B15 30ml

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: ECONOVET-MEXICO
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


 

រូបភាពពាក់ព័ន្ធ

Vitamin complex based on vitamin B12 and B15

FORMULA: each ml contains

Cyanocobalamin (B12) 3000 mcg
Hydroxocobalamin 3000 mcg
Sodium Pangamate (B15) 1250 mcg
Vehicle cbp 1.0 ml

CHARACTERISTICS: Thanks to the concentration and mixture of Vitamins B-12 6000 mcg and B-15 (1250 mcg) excellently combat toxic muscular hypoxemia. 

INDICATIONS: It is indicated in the treatment of anemias of different origin and nervous disorders. Stimulant of the development of young animals and to improve the general state in convalescent animals or subjects to intense work. Manage when there are sudden changes in temperature, power or environment. In fighting cocks during preparation.


VIA OF ADMINISTRATION: Intramuscular, subcutaneous and intravenous.

Dose: Fighting rooster: 0.5 ml , horse :5.0 ml. Bovines and swine : 2 - 5 ml. Canines and Felines: 0.5 - 1 ml.  

You can repeat the dose in two or 3 weeks, considering the Veterinarian. WARNINGS: Keep the product in a cool place protected from light. Product for exclusive use Veterinarian. Keep out of reach of children. USE IN: Combat, Bovine, Canine, Equine, Feline and Porcine. 

Vitamin phức hợp dựa trên vitamin B12 và B15.

CÔNG THỨC: mỗi ml chứa
 
Cyanocobalamin (B12) 3000 mcg
Hydroxocobalamin 3000 mcg
Sodium Pangamate (B15) 1250 mcg
Chất mang đủ 1.0 ml
 
ĐẶC ĐIỂM: Nhờ nồng độ cao và hỗn hợp của vitamin B-12 6000 mcg và B-15 (1250 mcg) nên thuốc giúp chiến kê có sự dũng mãnh,tập trung và dẻo dai trong thi đấu .
 
CHỈ ĐỊNH: Nó được chỉ định trong điều trị bịnh thiếu máu do các nguyên nhân khác nhau và các rối loạn thần kinh. Kích thích sự phát triển của động vật non như gà trống tơ và cải thiện tình trạng chung ở gà trong điều kiện hoạt động cường độ cao. Gà dễ thích nghi khi có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ,cường độ hoạt động hoặc môi trường nhất là rất cần thiết sử dụng cho chiến kê  trong quá trình chuẩn bị thi đấu.
 
Đường chích : Tiêm bắp, tiêm dưới da và tiêm tĩnh mạch.
 
 Liều lượng: Gà đá : Chích vào cơ ngực 0.5 ml trước khi xung trận .
 
Bạn có thể lặp lại liều sau hai hoặc 3 tuần, xin hỏi ý kiến bác sĩ thú y. CẢNH BÁO: Giữ sản phẩm ở nơi thoáng mát tránh ánh sáng. Sản phẩm dành riêng cho bác sĩ thú y. Tránh xa tầm tay trẻ em. SỬ DỤNG TRONG: Chiến kê, Bò, Chó, Ngựa, Mèo và  lợn.