• ../ImgThumblnails/Pangamine22.jpg
  • ../ImgThumblnails/Pan2.jpg

PANGAMINE 250 30ml

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: TORNEL-MEXICO
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


PRODUCT DESCRIPTION

FORMULA
Each ml contains:
Glucone-di(N-isopropylamine) sodium acetate (Vitamin B15)................................. 250 mg
Benzyl alcohol.............................................................1.85 %
Vehicle q.s...................................................................... 1 ml

PRESENTATIONS 10ml and 30 ml bottles.

ADMINISTRATION ROUTE Intramuscular or intravenous injection.

DOSAGE
Equines: 1 ml per each 100 kg of body weight.
Canines: 0.2 ml per each 10 kg of body weight.
Ostriches 3 to 6 month old: 0.5 to 0.8 ml intramuscularly, every 15 days.
Ostriches 6 months old and more: 0.8 to 1.0 intramuscularly, every 15 days

Fighting birds: 0.1 to 0.3 ml every 3 days and one day before fighting.

PROPERTIES
• The Pangamic Acid in sodium salt (vitamin B15) is the tissue oxygenation vitamin. It is obtained from apricot seed and rice bran. It is also present in brewer's yeast. It is very helpful in the therapy against muscle toxic hypoxemia, lack of oxygen and as anti-asthenic.
• PANGAMINE 250 is useful against heart failure, chest angina and coronary insufficiency.
PANGAMINE 250 has an action similar to the adrenocorticotropic hormone (ACTH) and glucocorticoids. It is antiarthritic and antirheumatic.
PANGAMINE 250 is the vitamin that stimulates oxygenation and reduces fatigue and stress. It is prescribed for athletes (raceequine, greyhounds, bloodhounds and fighting cocks).

RECOMMENDATIONS
Keep in a cool and dry place. Keep out of the reach of children.

MÔ TẢ SẢN PHẨM
 
CÔNG THỨC
Mỗi ml chứa:
Glucone-di (N-isopropylamine) sodium acetate (Vitamin B15) ................................. 250 mg
Rượu benzyl ................................................ ............. 1,85%
Xe qs ................................................ ..................... 1 ml
 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 10 chai 30 ml.
 
Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch.
 
CÁCH DÙNG
Ngựa đua: 1 ml cho mỗi 100 kg trọng lượng cơ thể.
Chó đua: 0,2 ml cho mỗi 10 kg trọng lượng cơ thể.
Đà điểu 3 đến 6 tháng tuổi: 0,5 đến 0,8 ml tiêm bắp, cứ 15 ngày một lần.
Đà điểu 6 tháng tuổi trở lên: 0,8-1,0 tiêm bắp, cứ 15 ngày một lần
 
Chiến kê: 0,1-0,3 ml mỗi 3 ngày và một ngày trước khi xung trận (Lưu ý quan trọng : là loại thuốc có thể kết hợp tốt với các loại thuốc đá khác mà không sợ quá liều )
 
TÍNH CHẤT
• Axit Pangamic trong muối natri (vitamin B15) là vitamin oxy hóa mô. Nó thu được từ hạt mơ và cám gạo. Nó cũng có mặt trong men bia. Nó rất hữu ích trong việc điều trị chống lại thiếu oxy máu cơ, độc tố thiếu oxy và chống suy nhược.
• PANGAMINE 250 rất hữu ích đối với suy tim, đau thắt ngực và suy mạch vành.
PANGAMINE 250 có một hành động tương tự như hormon adrenocorticotropic (ACTH) và glucocorticoid. Nó là chống ung thư và antirheumatic.
PANGAMINE 250 là loại vitamin kích thích oxy hóa và giảm mệt mỏi và căng thẳng. Nó được chỉ định cho các vật nuôi thi đấu: ngựa đua ,chó đua, đua đà điều ,gà đá ...
 
KHUYẾN NGHỊ
Giữ ở nơi khô ráo và thoáng mát. Tránh xa tầm tay trẻ em.