EQUIPOISE 50ml (Anabolic Group)

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: PFIZER-USA
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


Therapeutic action: promotes growth and reconstruction of general conditions. It acts mainly in bone, muscle, cartilage and tendon tissue. There are increases in appetite, weight, strength and vitality. It has been demonstrated to have positive effects on nitrogen balance - because of inducement of protein synthesis -. Retention of potassium, zinc, phosphate, magnesium, calcium, sodium and water are also produced. It resists the catabolic effects of gluco-corticoids. Anabolic agent stimulates erythropoiesis.

Tác động trị liệu: thúc đẩy tăng trưởng và tái cấu trúc các mô. Nó tác dụng chủ yếu trong xương, cơ, sụn và mô gân. Nó kích thích thèm ăn,tăng trọng,tăng cường sức mạnh và đã được chứng minh là có tác động tích cực đến sự cân bằng nitơ - vì sự kích thích tổng hợp protein .Sự giữ lại kali, kẽm, phosphate, magiê, canxi, natri và nước cũng được tạo ra . Nó chống lại tác dụng dị hóa của gluco-corticoids. Tác nhân đồng hóa nầy cũng kích thích tạo ra hồng cầu.

Tóm lại có thể hiểu đây là loại thuốc thúc đẩy cơ thể tăng cường "xây" và "củng cố" mọi cơ quan cho cơ thể gia súc,gia cầm.Đối với gà chọi "lực sĩ "-là các chiến kê- thì việc sử dụng nó là tối cần thiết trong quá trình nuôi dưỡng và huấn luyện .