• ../ImgThumblnails/000.jpg

Breco/Dr.Blues Conditioning Method Set 02: 14 Day Keep- ការថែទាំពិសេស​ ក្នុងរយះពេល១៤ថ្ងៃមុនជល់

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: ---
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


 

No photo description available.

Breco/Dr.Blues Conditioning Method Set includes the medications listed below: 

 Kết hợp 5 loại thuốc cho chiến kê trong thời gian săn sóc đặc biệt 14 ngày trước khi thi đấu.

ផ្សំថ្នាំ៥ប្រភេទនេះ​ ក្នុងរយះពេលថែទាំពិសេស១៤ថ្ងៃមុនការប្រយុទ្ធ។

1. Dr.Blues Aminoplex 30cc 

2. Dr. Blues B15 Nite Owl Method 30cc     

3. Dr.Blues Carbotec 100 Capsules

4. Super Ometol capsules 

5. Dr. Blues Red Viper 10ml

How to use : Cách dùng : វិធីប្រើ :

Day 1,     Ngày 1    , ថ្ងៃទី ១: Aminoplex 0.5 cc

Day 4,     Ngày 4    , ថ្ងៃទី ៤: One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 5,     Ngày 5     , ថ្ងៃទី ៥: One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 6,     Ngày 6       , ថ្ងៃទី ៦: One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 7,     Ngày 7     , ថ្ងៃទី ៧: One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 8,     Ngày 8     , ថ្ងៃទី ៨: Aminoplex 0.5 cc + One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 9     ,Ngày 9     , ថ្ងៃទី ៩: One Carbotec Capsule + One Super Ometol 
 

Day 10   ,Ngày 10   , ថ្ងៃទី ១០: One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 11   ,Ngày 11    , ថ្ងៃទី ១១: B15 Nite owl 0.25cc + One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 12   ,Ngày 12    , ថ្ងៃទី ១២: B15 Nite owl 0.25cc + One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 13   ,Ngày 13    , ថ្ងៃទី ១៣: B15 Nite owl 0.25cc + One Carbotec Capsule + One Super Ometol 

Day 14    ,Ngày 14   , ថ្ងៃទី ១៤: Show day/Performance day 

  +++ Aminoplex 0.25 cc (Morning,    buổi sáng         ,ពេលព្រឹក)

  +++ One Carbotec Capsule (Morning,   buổi sáng,    ពេលព្រឹក)

  +++ Red Viper 0.10ml