• ../ImgThumblnails/Breco22.jpg
  • ../ImgThumblnails/000.jpg

Breco/Dr.Blues Conditioning Method Set 01: 21 Day Keep - ការថែទាំពិសេស​ ក្នុងរយះពេល២១ថ្ងៃមុនជល់

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: BRECO-USA
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


No photo description available.

Breco/Dr.Blues Conditioning Method Set includes the medications listed below: 

Sự kết hợp 3 loại thuốc này để chích cho chiến kê trong thời gian săn sóc đặc biệt 21 ngày trước khi thi đấu.

បន្សំថ្នាំ៣ប្រភេទនេះ​ ក្នុងរយះពេលថែទាំពិសេស២១ថ្ងៃមុនការប្រយុទ្ធ។

1. Dr.Blues Aminoplex 30cc 

2. Dr. Blues B15 Nite Owl Method 30cc

3. Super B12 5500 30cc  

How to use : Cách dùng : វិធីប្រើ :

Day 1  , Ngày thứ 1,  ថ្ងៃទី ១  : Aminoplex 0.3cc​​​​​​​​​       ​​​​​​​​​                

Day 6  , Ngày thứ 6,    ថ្ងៃទី ៦ : Super B12 0.3cc        

Day 12  ,Ngày thứ 12,    ថ្ងៃទី ១២: Aminoplex 0.3cc         

Day 16,  Ngày thứ 16,   ថ្ងៃទី ១៦ : B15 Nite owl 0.3cc  

Day 18,   Ngày thứ 18       ថ្ងៃទី ១៨  :  Super B12 0.3cc   

Day 20,   Ngày thứ 20,      ថ្ងៃទី ២០ : B15 Nite owl 0.3cc  

Day 21: Show day/Performance day    Ngày thứ 21: Ngày thi đấu      ថ្ងៃទី ២១ :   ថ្ងៃប្រយុទ្ធ